Klubmodul henter siden
Overflytning ny roer
Kommer du fra en anden klub og vil overføres til Skanderborg Kano og Kajakklub koster det 300,00 kr i indmeldelsesgebyr.
Tilmeldte
5 /25
Tilmeldingsfrist
31.12.2019
Tidspunkt
23.05.2016 kl. 10.00 - 31.12.2019 kl. 22.00
Sted
Skanderborg Kajakklub
Pris
300,00 kr.